ძალოვანი NYY კაბელი

NYY 2*2.5

კოდი: 04244
StandartVDE 0276-603
Nominal Voltage0.6/ 1 kv
Copper / Aluminumსპილენძი

აღწერა

ძალოვანი სადენი სპილენძის ძარღვით,პოლივინილქლორიდის იზოლაციით შემავსებლით
და პოლივინილქლორიდის გარსაცმით.

ძალოვანი სადენი გამოიყენება:

ელექტროენერგიის გადასაცემად და გასანაწილებლად სტაციონალურ მოწყობილობებზე ნომინალურ ძაბვაზე 0,660კვ და 1 კვ სიხშირით 50 ჰერცი. ჰაერში გადასაყვანად სადაც არ არის კაბელის მექანიკური დაზიანების საშიშროება, ასევე არხებში ჩასაწყობად გამჭიმი ძალების ზემოქმედების გარეშე. კაბელები ერთმაგად ჩაწყობისას არ ავრცელებენ წვას.

  • სამონტაჟო ტემპერატურა: წინასწარი გახურების გარეშე დასაშვებია -150C.
  • მაქს. დასაშვები ძარღვის გახურების ტემპერატურამ მოკლედ ჩართვის დროს არა უმეტეს 4 წამის
    ხანგძლივობით არ უნდა გადააჭარბოს 1600C.
  • 98% ჰაერის ფარდობით ტენიანობაზე +350C, მათ შორის ღია საჰაერო სივრცეში.
  • დენგამტარ ძარღვზე ხანგძლივად დასაშვები გახურების ტემპერატურა +700C

კონსტრუქცია:

სპილენძის ძარღვები კვეთით 1,5-6 მმ2-ის ჩათვლით მზადდება ერთი მავთულით პირველი კლასის მოქნილობით, 10-240მმ2-ის ჩათვლით მზადდება შეგრეხილი მრავალმავთულიანი 2-ე კლასის მოქნილობით მოქნილობით სტანდარტ IEC 60228;2004-ის შესაბამისად. ძარღვების რაოდენობა 1,2,3,4,5.

სადენის სამუშაო ვადა:

არანაკლები 30 წელი

ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადა:

5 წელი სადენის ექსპლუატაციაში შესვლიდან. სწორი მონტაჟის და ექსპლუატაციის პირობებში.

მეტი პროდუქციის სანახავად იხილეთ ჩვენი კატალოგი

მეტი სიახლისთვის თვალი ადევნეთ ჩვენს Facebook გვერდს