სადენი

ას 25/4/.2

კოდი: 00054
Standartгост 839-2019
Nominal Voltage0
Copper / Aluminumფოლადი

აღწერა

არაიზოლირებული კაბელები ფოლადის გულანით და ალუმინის მავთულებით შეგრეხილი.

გამოიყენება:

ელექტროენერგიის გადასაცემად საჰაერო ელექტრულ ქსელებში, გამოიყენება I და II ტიპის
ატმოსფერულ ჰაერში იმ პირობით, თუ ატმოსფეროში გოგირდის გაზის შემცველობა არაა მეტი 150 მგ/მ² (1,5 მგ/მ3) და ხმელეთზე
ყველა მიკროკლიმატურ რაიონებში სტანდარტ გოსტ 15150-69 ის შესაბამისად.

კონსტრუქცია:

სადენი მზადდება ფოლადის გულანითა და ალუმინის მავთულებისაგან შეგრეხვით. კონსტრუქციიდან გამომდინარე ფოლადის
გულანა ერთმავთულიანი ან შეგრეხილი მრავალმავთულიანია. ფენებად შეგრეხვის შემთხვევაში შეგრეხვა წარმოებს ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით. გარე ფენის ნახვევი მარჯვენა მიმართულებისაა.

მუშაობია ხანგრძლივობა და საგარანტიო ვადა:

არანაკლებ 45 წელი. 4 წელი ექსპლუატაციაში შესვლიდან. სწორი მონტაჟის და
მუშაობის პირობებში.

DOWNLOAD PDF