სხვა სიახლეები

საქკაბელის აკრედიტირებული ლაბორატორია

30.01.23
საქკაბელის ლაბორატორია

👉 საქკაბელის ლაბორატორია და ხარისხის კონტროლი.

2018 წლიდან საქკაბელის პროდუქცია,მომხმარებელთან გაგზავნამდე გადის დეტალურ შემოწმებას ქარხანაში მოქმედ,ხარისხის კონტროლის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში,რომლის განახლებაც ევრო რეგულაციების შესაბამისად მოხდა,კერძოდ ევრო დირექტივა LVD და CPR.

საქკაბელის პროდუქციას მინიჭებული აქვს CE მარკირება,რაც ადასტურებს,რომ პროდუქტი აკმაყოფილებს ევროპის კანონმდებლობას ჯანმრთელობის,უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის შესაბამისობის შესახებ და თავისუფალი ვაჭრობის საშუალებას იძლევა ევროპის ბაზარზე.